حکیمانه ترین بیان برای علت خوبی یا بدی در دنیا

شرحی بر زیارت جامعه کبیره ( ۱۳ ) 
– توضیحی درباره مطالب جلسه گذشته و به تعبیر ما، بخش (یا طبقه چهاردهم ساختمان) زیارت جامعه کبیره .
– میزان فاصله ما با معصومین علیهم السلام میزان رتبه‌بندی تحصیلی و یا هر نوع رتبه‌بندی دنیای نیست که ما انسانها بتوانیم آن را درک کنیم .
– امام هادی علیه السلام در بخش چهاردهم زیارت جامعه کبیره ما را به اوج قله معرفت امام ، ( معصومین علیهم السلام) میرسانند، تا بدانیم که میزان فاصله بین ما انسانها با امام ، میزان بشری و قراردادی و انتزاعی نیست که به فکر ما انسانها بیاید !
– در بخش پانزدهم زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام علت فاصله بین مخلوقات و امام ، (معصومین علیهم السلام) را بسیار حکیمانه و زیبا بیان فرمودند .
– بیان امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره، فقط سه گروه ملائکه و انسانها و اجنه نیستند بلکه ۱۵ صنف از هر سه گروه را نام بردند .

– علت اینکه امام هادی علیه السلام ۱۵ صنف از سه گروه ملائکه و انسانها و اجنه را بیان فرمودند که در آنها ملک مقرب و غیر مقرب ونبی مرسل ، وشهید و دنی و مومن صالح و فاجر و کافر و جبار و شیطان مرید… وجود دارد ، چیست ؟ وحضرت در زیارت جامعه کبیره چه مطلبی را می خواهند به ما بفهمانند ؟
– ۱۰ مورد از حقایقی که در عالم ارواح به انسانها، و در عالم ملائکه به ملائکه ، و در مورد اجنه هم در عالم خودشان ،از ناحیه خدای تعالی آموخته شده و در زیارت جامعه کبیره از (جلاله امرکم… تا ….قرب منزلتکم) آمده است ، که هیچکس نمیتوانست از شنیدن و درک آنها سرباز بزند ، بر خلاف آنچه که در این دنیا بعضی انسانها و یا اجنه ، با اختیار خود از کسب معرفت امام سرباز می زنند .