مدیرکل عالم امام زمان علیه السلام است.

امام محور خلقت است (۱۰)

— امام زمان ، صاحب این زمان هستند و هرگاه به هریک از معصومین متوسل شویم حاجتمان را به امام زمان حواله می دهند تا ایشان برآورده کنند .
— امام حی و ناظر و مدیرکل عالم ، حضرت ولی عصر ارواحنا فداه هستند.

موضوع : مدیرکل عالم امام زمان علیه السلام است.

 

 

شخصی به حضور یکی از یاران حضرت مهدی علیه السلام تشرّفی پیدا می کند و حاجاتی می خواهد، آن فرد به وی می گوید: این دعا را بنویس: «یا محمّد یا علی یا فاطمـه یا صاحب الزّمان أدرکنی و لا تهلکنی»؛ این جمله به لحاظ ادبی اشکال دارد. چون خطاب به سه نفر است، باید فعل آن جمع آورده شود: «أدرکونی و لا تهلکونی» برای آن شخص نیز این اشکال طرح می شود که چطور چنین چیزی ممکن است؟ آن فرد شریف که دعا را نقل کرده، می فرماید: همین درست است زیرا در حال حاضر اداره کننده عالم فقط حضرت امام زمان علیه السلام هستند و دیگر اسامی برای توسل به آن حضرت است. بعد آن شخص، این عبارت را نزد کسی که قبلاً طور دیگری نوشته بوده می برد و او نیز فوراً اصلاح می کند. معنای این جمله آن است که کسی که کار می کند و فعّال است، حضرت بقیـه الله ـ ارواحنا فده ـ هستند.