خاطره ی خادم حرم امام رضا علیه السلام از معجزه آن حضرت لحظه اعدام یک جوان