پاسخی به منکرین غدیر ( ۳ ) 

موضوع – بهانه های منکرین غدیر برای عدم پذیرش ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه
و پاسخ به آنها با استناد به گفته های ابی بکر و عمر و کُتب خودِ سنی ها .