مفاهیم خطبه ی غدیر—— جلسه ی شماره ی (۸) 

 

 

باسمه تعالی ، لطفا پس از گوش دادن به فایل سخنرانی جلسه ی (۸) به سوالات زیر پاسخ دهید :

۱- چرا خطابه ی غدیر را میتوان یک دستورالعمل جامع و بین المللی دانست؟

۲- فرازهائی از خطبه ی غدیر که نشان دهنده ی بارعلمی و دربرگیرنده ی نیازهای بشر تا قیامت است را بنویسید.

۳- چه خصوصیاتی در خطبه ی غدیر برای مجریان الهی ذکر شده ؟ توضیح دهید.

۴-درباره ی اهمیت “آسیب شناسی” توضیح دهید و باذکر فرازهائی از خطبه ی غدیر؛ افراد و جریان هائی را که پیامبر درموردشان هشدار دادند تا دین آسیب نبیند نام ببرید.

۵- یکی از ابعاد و ویژگی های خطبه ی غدیر مرزبندی هائی است که انجام شده ؛ نمونه هائی از این مرزبندی ها را بنویسید.

۶- پیامبر چه اقدامی درباره ی معرفی مصلح جهانی در خطبه ی غدیر انجام دادند ؛ اهمیت آن را بازگو نمائید.