صفحه اصلی/سفیر ظهور/تشرفات ، معجزات و کرامات

تشرف بانوی سنی بمحضر امام زمان علیه السلام

By |۱۳۹۹/۲/۱۰ ۱۸:۳۱:۱۰چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹|Categories: تشرفات ، معجزات و کرامات|بدون ديدگاه

تشرف ابو راجح حمامی بمحضر امام زمان علیه السلام

By |۱۳۹۹/۲/۱۰ ۱۸:۲۹:۴۸چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹|Categories: تشرفات ، معجزات و کرامات|بدون ديدگاه

تشرف حاجی حیدری بمحضر امام زمان علیه السلام

By |۱۳۹۹/۲/۱۰ ۱۸:۲۷:۳۴چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹|Categories: تشرفات ، معجزات و کرامات|بدون ديدگاه

ماجرای تلاوت ماندگار استاد عبدالباسط در کاظمین

By |۱۳۹۹/۲/۱۰ ۱۸:۱۳:۳۷چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹|Categories: تشرفات ، معجزات و کرامات|بدون ديدگاه

شفا گرفتن نابینا از امام رضا علیه السلام

By |۱۳۹۹/۲/۱۰ ۱۸:۱۰:۱۹چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹|Categories: تشرفات ، معجزات و کرامات|بدون ديدگاه

معجزه امام رضا علیه اسلام شیعه شدن جمعی از یهودیان اصفهان

By |۱۳۹۹/۲/۱۰ ۱۸:۰۶:۳۰چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹|Categories: تشرفات ، معجزات و کرامات|بدون ديدگاه

تشرف راننده کامیون خدمت امام زمان علیه السلام

By |۱۳۹۹/۲/۱۰ ۱۸:۰۴:۱۱چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹|Categories: تشرفات ، معجزات و کرامات|بدون ديدگاه

شفای دختر نابینای عراقی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام

By |۱۳۹۹/۲/۱۰ ۱۷:۴۲:۰۵چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹|Categories: تشرفات ، معجزات و کرامات|بدون ديدگاه

زنده شدن کودک در کنار ضریح سیدالشهدا علیه السلام

By |۱۳۹۹/۲/۱۰ ۱۷:۳۴:۱۵چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹|Categories: تشرفات ، معجزات و کرامات|بدون ديدگاه

تشرف یاقوت دهّان خدمت امام زمان علیه السلام

By |۱۳۹۹/۲/۱۰ ۱۷:۲۰:۵۷چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹|Categories: تشرفات ، معجزات و کرامات|بدون ديدگاه